Speciaalclub Kleur

Is opgericht in maart 1977.  

De Speciaalclub Kleur heeft tot doel:

Gerichte informatie te verzamelen en te verspreiden met betrekking tot kleur kanaries, onder liefhebbers en kwekers in samenwerking met keurmeesters, verenigingen, technische commissies enzovoort.  

Dit proberen we voor elkaar te krijgen door:

–          Het organiseren van Technische dagen;

–          Het organiseren van tafelkeuringen;

–          Het organiseren van een (C.O.M.) Tentoonstelling;

–          Het organiseren van overige activiteiten (o.a. busreizen, symposium);

–          Het uitgeven van een infoblad welke 4x per jaar verschijnt;

–          Het geven van erfelijkheidsleer lessen;