De Satinet roodivoor

Satinet rood (ivoor) intensief en schimmel

Satinet rood en roodivoor, een kleurslag die blijkbaar niet zo talrijk gekweekt wordt, tenminste als men op de aantal tentoongestelde vogels afgaat. Nee, op onze shows komen deze vogels maar zelden voor. Eigenlijk spijtig, want het is een erg mooie kleurkanarie. Voor sommige mensen een streling voor het oog.

 Waarom hij niet in de smaak valt van onze tentoonstellers is moeilijk te achterhalen. We mogen wel zeggen dat de satinet wit momenteel wel de nodige belangstelling heeft. Is deze kleurslag dan zo moeilijk in het rood? Of weet men niet zo goed hoe men die kleurslag moet kweken?

Eerst iets over de kleurslag satinet.  Wat doet de satinetfactor?

Hij vermindert de bruine phaeomelanine (het tussenliggend bruin) volledig, de zwarte eumelanine grotendeels en de bruine eumelanine in iets mindere mate. Doordat de bruine phaeomelanine bijna volledig uit het uiterlijk van de vogel is verdwenen en de bruine eumelanine grotendeels, krijgen we een soort “verlichte” Isabel uitgave. We zien dat de tekening veel lichter wordt dan bij de isabel, maar toch nog goed zichtbaar blijft door het ontbreken van het phaeobruin en we zo toch nog een goed contrast krijgen.

Door de afwezigheid van het phaeobruin krijgen we natuurlijk een zuivere, duidelijk verhelderde grondkleur. Maar langs de andere kant bestaat ook het gevaar voor “uitlopen”, het enigszins natuurlijk verbreden van de tekening wegens het wegvallen van enige begrenzende druk van de phaeomelanine. Een ander nadeel van het ontbreken van phaeobruin, is dat soms op de korte bevederde plaatsen, onder andere boven de snavel, de vetstofkleur warm gaat worden

Belangrijk bij satinet is ook de verplichte aanwezigheid van een duidelijke flanktekening en koptekening. Dit laatste is moeilijker te verwezenlijken bij mannen. Mannen heb al vlug een kleurloos voorhoofd en ontbreekt de koptekening. De ervaren kweker zal daar zeker op letten bij het samenstellen van zijn kweekkoppels!

Ook typisch voor onze satinet zijn de vleeskleurige hoorndelen (poten, nagels en bek), de beigebruine dons en de robijnrode ogen.

Tot zover wat de satinetfactor betreft.

Natuurlijk zal de satinetfactor het gemakkelijkst zichtbaar zijn bij de vogels met witte grondkleur. Maar bij de roodsatinet zal de tekening wel iets duidelijker moeten worden, anders zal hij gemaskeerd worden door het rood. Daarom zal men terdege in de nateelt moeten voor zorgen dat de tekening duidelijk blijft. Dit wil zeggen dat we in de kweek ouders moeten gaan gebruiken, die een tekening bezitten die iets harder is dan de gewone klassieke tekening. Straks meer daarover. In combinatie met de ivoorfactor zal de kleuruiting minder diep doen overkomen dan bij de niet-ivoor. Ook de rode grondkleur zelf moet zo diep en egaal mogelijk zijn over het gehele lichaam en doorlopend tot in de toppen van de pennen van staart en vleugels. Indien we het te doen hebben met een schimmelvogel, moet de schimmelverdeling zo egaal mogelijk verdeeld zijn over gans het lichaam, ook op de borst, kop en in de nek.

De kweek

De satinetfactor vererft geslachtsgebonden. Dat betekent:

  • Mannen moeten deze factor dubbel bezitten om dit uiterlijk ook zichtbaar te maken.
  • er zijn mannen die deze factor niet vertonen maar wel vererven, ook wel eens splitmannen genoemd
  • Poppen kunnen deze factor nooit in zich dragen of beter gezegd: poppen kunnen deze factor nooit vererven. Poppen vererven alleen wat ze uiterlijk ook laten zien.
  • De man zal de kleur aan zijn dochters geven.

Willen we de tekening van deze vogel duidelijk laten doorkomen in het nageslacht, moeten we hard getekende vogels gebruiken. Vogels, die eigenlijk voor de tentoonstelling geen waarde hebben, zelfs foutief zijn. Gebruik nooit agaten of zwarten. Bij voorkeur komen hier bruinen en isabellen voor in aanmerking.

Er zijn diverse mogelijkheden:

Man                                                  Pop

– Isabel rood/ satinet                     x      satinetrood

– satinet rood                               x      Isabel rood

– bruinrood/satinet                        x      satinetrood

– satinetrood                                x      bruinrood

– Isabel rood / satinet en ivoor        x      satinetroodivoor

– satinet roodivoor                         x      Isabel rood

– bruin rood / satinet en ivoor          x      satinetroodivoor

– satinet roodivoor                         x      bruinrood

 

Voor de mannen gebruiken we liefst een man die licht schimmel is met een pop wat intensief, wat melig in de nek. Of: een licht intensieve man met een beetje schimmel met een schimmel pop.

Toch nog even de mogelijke broeduitkomsten van de satinetkweek noteren:

  1. Satinet x satinet

Geeft:     satinetmannen

satinetpoppen

  1. Satinet x isabel

Geeft:     Isabel mannen split voor satinet

satinetpoppen

  1. Isabel x satinet

Geeft:     satinetmannen en Isabel mannen split voor satinet

Isabel poppen

  1. Isabel / satinet x isabel

Geeft:     isabel / satinet mannen en Isabel mannen

satinetpoppen en Isabel poppen

  1. Isabel / satinet x satinet

Geeft:     satinetmannen en Isabel mannen split satinet

Satinetpoppen en Isabel poppen

Gebruik je bruine vogels, dan vervang je isabel gewoon door bruin.

Broeduitkomst 3 is niet zo interessant omdat deze koppeling geen enkele satinet oplevert. Broeduitkomst 4 is best te mijden, want de zonen die uit deze paring komen, zijn alle isabel van uitzicht. De vraag is echter: welke van deze Isabel mannen zijn split voor satinet?

Veel voorkomende fouten:

–  Bestreping vaag, breed, lang, slecht afgelijnd

–  Opgebleekte pennen (melanisatie en/of vetstof)

–  Onvoldoende flanktekening en/ of koptekening

–  Te lichte flanken

–  Kopmelanisatie begint niet aan bovensnavel

–  Masker te bleek (typische ivoorfout)

–  Onzuivere, niet egale rozerode kleur

–  Te veel, te weinig, ongelijk verdeelde schimmel

 

De satinet rood intensief en schimmel is een streling voor het oog. Hij is niet zo gemakkelijk te kweken, maar het is een uitdaging die de moeite waard is.

 

Succes!

Speciaalklub Kleurkanaries Limburg

Jean Dirkx

Satinet rood int                              Satinet roodivoor int                              Satinet roodivoor sch