Lidmaatschap

Elke liefhebber van kleurkanaries kan zich aanmelden als lid.

Lid worden van de Speciaalclub Kleur kan op de volgende manieren: Per post aan: Dhr. J.J.G.M. Verkoeijen  Per mail aan: sjverkoeijen@home.nl Onderstaand treft u een digitaal inschrijfformulier aan wat u zowel digitaal als handmatig kunt invullen. Na opslaan van het excel-document kunt u deze printen en per post zenden aan ons. Indien u het formulier wenst te mailen aan ons kan dat ook natuurlijk. Inschrijfformulier nieuwe leden NL Indien u via de site wenst in te schrijven vult u onder LIDMAATSCHAP het tabblad AANMELDEN ALS LID in, nadat u op verzenden drukt worden u gegevens doorgestuurd aan ons.

Opzeggingen dienen voor 1 december van het lopende kalenderjaar te geschieden bij de ledenadministratie. Na 1 december bent u automatisch weer een jaar lid.   

Nadat uw aanmelding is ontvangen en u de contributie van het onderstaande bedrag heeft overgemaakt op NL72INGB0003872128 t.n.v. Speciaalclub Kleur, verkrijgt u van de ledenadministratie een bevestiging waarmee uw lidmaatschap een feit is.

Contributie: Nederlandse leden: 20 euro p/jaar. Buitenlandse leden: 25 euro p/jaar. (vanaf 01-01-2015)   Voor buitenlandse betalingen dient u de volgende gegevens te gebruiken:

– IBAN: NL72INGB0003872128

– BIC   : INGBNL2A

 

Any lover of color Canaries, also non members of the A.N.B.v.V., can sign up as a member.

The dues for the year 2014 amounts to € 20.00.

After your application is received, the contribution of the above-mentioned amount has transferred on bank account no. NL72INGB0003872128 attn. to Speciaalclub Kleur, you obtain of the subcription confirmation that your membership is a fact. Contribution: Dutch Members: 20 euro a year. Athor Members: 25 euro a year. (from 01-01-2015)   For foreign payments, you should use the following information: –          IBAN: NL72INGB0003872128 –          BIC   : INGBNL2A Can log on in the following ways: By mail to: Mr. Ing. J.W. (Jeroen) Nijenhof Wethouder Koenenstraat 21 6566 XD Millingen aan de Rijn Per e-mail to: E-mail  :info@speciaalclubkleur.nl Via the registration form that you find under the membership button.   Logoff for december 1th of the current calendar year shall be effected at the subcription.