Lidmaatschap

Elke liefhebber van kleurkanaries kan zich aanmelden als lid.

Lid worden van de Speciaalclub Kleur kan op de volgende manieren: Per post aan: Dhr. W.A.M. van Weert, per mail aan: wam.weert@home.nl

Onderstaand treft u een digitaal inschrijfformulier aan wat u zowel digitaal als handmatig kunt invullen. Na opslaan van het excel-document kunt u deze printen en per post zenden aan ons. Indien u het formulier wenst te mailen aan ons kan dat ook natuurlijk. Inschrijfformulier nieuwe leden NL. Indien u via de site wenst in te schrijven vult u onder LIDMAATSCHAP het tabblad AANMELDEN ALS LID in, nadat u op verzenden drukt worden u gegevens doorgestuurd aan ons.

Opzeggingen dienen voor 1 december van het lopende kalenderjaar te geschieden bij de ledenadministratie. Na 1 december bent u automatisch weer een jaar lid.   

Nadat uw aanmelding is ontvangen en u de contributie van het onderstaande bedrag heeft overgemaakt op NL72INGB0003872128 t.n.v. Speciaalclub Kleur, verkrijgt u van de ledenadministratie een bevestiging waarmee uw lidmaatschap een feit is.

Contributie: Nederlandse leden: 25 euro p/jaar. Buitenlandse leden: 30 euro p/jaar. (vanaf 01-01-2024)   Voor buitenlandse betalingen dient u de volgende gegevens te gebruiken:

– IBAN: NL72INGB0003872128

– BIC   : INGBNL2A