De Isabel geel intensief

In de kweekkooi: Isabel geel intensief

Tekst en foto’s / Johan Van der Maelen

Eén van de vaste waarden op de tentoonstelling is de isabel geel kanarie. Zowel in de intensief als schimmelversie gepresenteerd. Hier ga ik me richten naar de intensief kweek.

Destijds naast de zwart, bruin, agaat geel was de isabel één van de showvogels op onze zowel lokale als nationale en internationale shows. De keurders van destijds bezatten zelfs een getraind oog om deze vogels te beoordelen. Doch sinds de standaardhervormingen van rond de eeuwwisseling was ook deze kleurslag onderhevig aan heel wat zogenaamde optimalisatie proeven, niettemin er voor deze kleurslag weinig of niets veranderd werd in de standaarden. Uiteindelijk vinden we ook stabilisatie binnen deze kleurslag wat hem alleen maar ten goede kan komen.

Ook doordat ik enkele vrienden heb die deze kleurslag op het hoogste niveau kweken wil ik jullie niet enkel mijn bevindingen maar ook hun bevindingen niet onthouden.

De belangrijkste standaardnormen

  • Duidelijke contrasterende, krachtige bruine, korte en fijne, bestreping in rug en flanken
  • Melanine op de kop, met zeer lichte voorhoofdsband onder de melanine
  • Geen bruin in de rug
  • Egale diepe maar niet te warme lipochroomkleur;
  • Volledig puur intensief

Een duidelijke, contrasterende, krachtige, korte en fijne bestreping in rug en flanken, ja u leest het goed daar staat alles. Het bestrepingspatroon moet volledig aanwezig zijn en zeker in harmonie. We gaan ook streven naar een bestreping welke dezelfde tonaliteit bezit overal; soms zijn de flanken goed present maar minder krachtig van tint vergeleken met de rugbestreping.

Melanine op de kop. Bij mozaïeken en isabel met witte fond kunnen we spreken over streepjes op de kop. Bij een isabel geel met perfect bestrepingspatroon zal het zeer moeilijk zijn om daar ook op de kop strepen te laten zien. Proberen we dit toch te bekomen dan zal het gehele bestrepingspatroon meestal te zwaar overkomen en ook dikwijls zal de kleurdiepte van de bestreping afnemen.
Poppen tonen meestal een iets zwaarder betrepingspatroon maar meestal dan ook minder krachtig van tint en nogal eens wat mat.

Uiteraard geen zichtbaar bruin in de rug. Een isabel geel moet steeds enige phaeomelanine bezitten om geen al te lichte vleugelpennen te tonen (zeker de binnenste; bij satinet verevende zien we dat steeds). Bij het presenteren van poppen zien we dikwijls ook weinig of geen bruine phaeomélanine maar een iets matter geheel. In principe zouden deze poppen het nooit mogen kunnen halen tegenover de man.

Een diepe maar niet te warme lipochroomkleur is vanzelfsprekend. Een isabel geel intensief moet een briljante lipochroomkleur tonen en uiteraard egaal; zeker geen mattere, waar we dikwijls het woord “citroentint” willen gebruiken! En dikwijls ook eigen is aan poppen.
Wel opletten op maximaal uniform en zeker in de kopstreek!
De vogel moet eveneens volledig intensief zijn; poppen missen dikwijls juist dat tikkeltje meer. Door de volle intensiviteit, wat eigen is aan de mannen, krijgen we ook een krachtigere, scherpere bestreping.

In de kweekkooi.

Stellen dat het kweken van isabel geel eenvoudig is lijkt me niet correct maar wel dat bijna alles op selectie zal moeten gebeuren. Dus veel koppel mogelijkheden zijn er niet en inbreng van veel andere kleurslagen is ook niet echt aan de orde.
Inbreng van agaat kan ons positief resultaat opleveren. Voor de rest zijn we absoluut aangewezen op selectie. Als we agaat gaan gebruiken in onze isabelkweek moeten we goed nadenken!
Eerste vraag die we ons moeten stellen “waarom willen we agaten inbrengen in onze isabelkweek”?
Meestal is deze vraag niet moeilijk te beantwoorden en doen we dat om iets meer melanine in te brengen bij onze isabellen. We moeten wel opletten welke agaten we gaan gebruiken; best fokzuiver en vogels met een duidelijke rugbestreping en flankbestreping. Als ook deze agaten er tegen zondigen zal ons dat weinig opleveren bij onze isabellen. Zelf gebruik ik meestal een agaat schimmel pop met zeer duidelijke, goed contrasterende bestreping. Een bestreping welke onderbroken en niet te breed is; zeker geen volle niet onderbroken brede bestreping! Vandaar dat ik de inbreng van bruinreeksvogels wil afraden.
Meestal koppel ik een isabel man op een agaat pop; intensief x schimmel of omgekeerd maakt weinig uit; maar alle jonge dochters zijn isabel. Om deze poppen is het te doen en kunnen zeer volwaardig zijn! Alle jonge mannen zullen agaat zijn uiteraard isabel verervend. Kunnen zelfs zeer goede tentoonstelingsvogels bij zitten en deze kunnen we ook in de isabelkweek gebruiken tegen een isabel pop.

We gebruiken volle uitgegroeide vogels voor ons kweekbestand; ze moeten werkelijk vorm tonen zodat wij, en later ook de keurder, er niet naast kan kijken.

Een andere koppeling is isabel aan isabel. Als we over degelijke, correcte vogels beschikken is dat wellicht de meest aangewezen koppeling.

We gaan  vogels gebruiken van goede afkomst en gaan geen uitersten zoeken. Hiermee bedoel ik dat we geen vogels gaan zoeken welke een extreem fijne of extreem breed bestreping bezitten. Wat betreft de melanine in de vleugelpennen hetzelfde; we gebruiken geen vogels met extreme melanine reductie en anderzijds gaan we er ook geen gebruiken met een melanine in de pennen zoals een bruin gele. De lipochroomkleur moet goed aanwezig zijn en zeker in de rug. Zit er in de rug een minimale beige phaeowaas bij de poppen dan is dat geen catastrofe; dit zal ons dikwijls de gepaste grondkleur geven bij onze jonge intensieve mannen.
Dikwijls is me de vraag gesteld of we kunnen isabel geel mozaïek inbrengen in onze isabel geel intensief kweek. Ja, we kunnen onze schimmelman vervangen door een mozaïekvogel. Meestal doen we dat om iets meer melanine – bestreping in onze vogels te brengen. Heel dikwijls verliezen we de onze gekende goudisabeltint hierdoor. Soms krijgen we ook een opbleking rond de snavel wat foutief is. Ook zal deze inbreng lang blijven hangen bij onze schimmelvogels die de mozaïek inbreng lang zullen blijven tonen. Ik zou jullie aanraden om via selectie te werken bij de kweek van hoge kwaliteitsisabellen.

De inbreng van isabel wit is niet aan de orde omdat we niet weten wat de witte fond van deze isabel maskeert. Gezien onze isabel geel intensief hieraan gevoelig is raad ik deze koppeling zeker niet aan.

En nog een zeer belangrijke tip; een isabel geel intensief is een vogel die absoluut harmonie nodig heeft (extremen opletten) en vergeet hierbij absoluut zijn vorm en grootte niet; ook dat hoort bij zijn harmonie!

Veel succes.