Tafelkeuring 2021

Tafelkeuring zaterdag 2 oktober 2021.

Sociaal Cultureel Centrum De Vink.
Hoevenbraaksestraat 28, 5482  BD  SCHIJNDEL

Aanvang 10.30 uur

Beste leden,

Het Corona virus houdt de wereld nog steeds in zijn greep.

Veel evenementen kunnen noodgedwongen geen doorgang vinden.

Het bestuur van de Speciaalclub kleur wil de tafelkeuring, zei het in aangepaste vorm, toch door laten gaan.

De tafelkeuring wordt, zoals gebruikelijk de laatste jaren, gehouden in Sociaal Cultureel Centrum De Vink te Schijndel.

We gaan in groepen, van gelijk aantal liefhebbers, onder leiding van een keurmeester, vogels bespreken.

Dit om de benodigde afstand in acht te kunnen nemen.

Na elke ronde besprekingen schuift de complete groep door naar de volgende tafel / keurmeester.

Iedereen moet zich hier dan ook strikt aan houden om ophopingen van mensen te voorkomen.

Aan deze tafelkeuring zitten een paar spelregels die voor het organiseren van groot belang zijn.

 

  • Inbrengen vogels 10.00 uur
  • Aan iedereen die deelneemt aan deze tafelkeuring vragen wij een Corona vaccinatie bewijs of recente (MAXIMAAL 48 uur oud) negatieve Coronatest
  • Indien je deelneemt ook graag het aantal vogels wat je meebrengt doorgeven en eventueel de kleurslagen. Dit voor de tafelindelingen.
  • Voor de mooiste vogels (aangewezen door de keurmeesters) is er een leuke attentie.
  • Iedereen houdt zich aan de afspraken die er worden gemaakt om zo de volksgezondheid niet in gevaar te brengen.
  • Het dragen van mondkapjes kan verplicht worden. Dit afhankelijk van de situatie m.b.t. Corona op 2 oktober.

 

Bij binnenkomst in De Vink kan men zijn bestelling voor de lunch doorgeven aan de bar. (Deze is zoals elk jaar voor eigen rekening)

 

Tijdens de lunchpauze zal er een korte Algemene Ledenvergadering worden gehouden

Voor de Agenda zie ons infoblad.

Het jaarverslag van de secretaris over 2020 vindt u in het

infoblad nr 1 van 2021

 

Sjaak Verkoeijen

Secretaris

sjverkoeijen@home.nl

0614168732

Onderstaand de link voor de:

                                                  Uitnodiging Algemene Ledenvergadering van 2021 Sck